Provozní řád

  1. V celém objektu je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň kromě míst k tomu určených.
  2. Při vstupu do apartmánu je nutno se přezouvat do obuvi, která se nepoužívá venku. Venkovní obuv se nechává v předsíňkách (výjimku tvoří sušení obuvi a lyžáků).
  3. V celém areálu je nutno dodržovat pořádek a třídit odpad (černé pytle – komunální odpad, zelené pytle – sklo, žluté pytle – plast). Sklo se rádně vypláchne a je do pytlů dáváno bez víček. Plast, především PET láhve, řádně sešlápneme, aby zabíraly co nejméně místa.
  4. Povlečením předaným při příjezdu je host povinen povléci postel. Při odjezdu je nutno použité povlečení nachystat na stůl do společenské místnosti.
  5. Dbejte na to, aby před odjezdem byl celý apartmán řádně uklizen.
  6. Při manipulaci s krbovými kamny dbejte maximální obezřetnosti a dvířka řádně dovírejte.
  7. Všechny závady a nedostatky neprodleně ohlaste majiteli. Nic neopravujte svépomocí!
  8. Dodržujte noční klid od 22:00 – 7:30.
  9. Pobyt se psem je možný pouze na základě předchozí domluvy s provozovatelem.
  10. V den odjezdu se odjíždí nejpozději do 10:00, pokud není předem dohodnut jiný čas odjezdu.